HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

 

                                    "  SineMardin, İnsan ve Sinemanın buluşma anıdır. Böyle bir ayrımın  olması utanç kaynağı olurdu."

 

 

                                "SineMardin is a moment to bring together cinema and humanity. It would be a shame if there was such a divide."

 

                               Bazı kentler vardır ki, özünde içerdiği kültürel ve sosyal ritmiyle sanatın her disiplinine binlerce yıldır ev sahipliği

                               yapmış, kuşaklar boyu taşınmış bir dünya mirasını günümüzün en kuvvetli iletişim aracı olan sinemanın yaratıcılığına

                               bütün özgüveniyle sunabilmektedir. Ülkemizde sayıları giderek artan film festivalleri, gerek kentlerin marka değerine

                               önemli katkıda bulunması gerekse sinema endüstrisinin ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtması açısından çok önemli

                               bir yere sahiptir.

                               Mardin, eşsiz özelliklerinin yanında öyle bir ayrıcalığa sahiptir ki diğer kentlerden farklı olarak sinemayla olan ilişkisini

                               sürekli kılabilmiştir. Sinema literatürüne “Mardin ışığı" olarak taşınmış bu özellik, Mardin’in bir plato olarak ülkemiz ve

                               dünya sinemasının cazip mekanlarından biri olarak tanınmasını sağlayacaktır.

                               SineMardin kurumsal kimliğiyle 2007 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan Uluslararası Mardin Film Festivali,

                               sürdürülebilir bir deneyim kültürünün Mardin’in sinemayla alakalı altyapısıyla harmanlanarak tanıtılmasını

                               amaçlamaktadır. Aynı zamanda, sadece Mardin’le sınırlı kalmayıp ülkemiz sinema toplumu için bir buluşma havalığı

                               olarak sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

                               2015’ de 10. SineMardin’de görüşmek dileğiyle

 

 

                                       Münevver Helün Fırat

 

                                       SineMardin

                                       Uluslararası Mardin Film Festivali Başkanı

 

PROGRAM

PROGRAM

BAŞVURU

BAŞNURU

           SİNEMARDİN 2015 BAŞVURULARI VE KATILIM KOŞULLARI

           Temel amacı, Mardin de sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak olan SineMardin, ilk olarak gerçekleştirildiği 2006 yılından

           bu yana kent ölçekli model bir film festivali olarak Mardin’de deneyim kültürünün ve sinema üretiminin gelişmesine katkıda

           bulunmaktır.

           2015 yılında2-9 Ekim tarihleri arasında 10. kez gerçekleştirilecek olan SineMardin, ilk kez bölgesel nitelik sunarak birden fazla

           şehirde aynı anda program gösterimi gerçekleştirecektir.

           1 Nisan 2015 tarihine kadar gösterim programına katılmak isteyen başvurular için koşullar aşağıdaki gibidir:

           1. KATILIM KOŞULLARI

           a) Uzun, kısa ve belgesel formatında Sinemardin gösterim programına katılacak filmlerin gösterim kopyalarının DVD (HD), Blueray (2K)

           yada DCP(2K,4K) formatlarında olması gerekmektedir.

           b) Gösterim programına Haziran 2014 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası

           yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak, gösterim programına katılmaya engel değildir.

           c) Orijinal dili Türkçe ve/veya Kürtçe olan filmler İngilizce altyazılı olarak hazırlanmalıdır.

           d) Gösterim programına son başvuru tarihi, 1 Nisan 2015 tarihidir. Başvuru formları festivalin http://www.sinemardin.com.tr /

           adresindeki web sayfasından temin edilebilir. Bu formlar doldurulup imzalanarak, filmin 1 adet kopyası ve istenen tüm belgelerle

           birlikte en geç son başvuru tarihinde ulaşacak biçimde SineMardin Uluslararası Mardin Film Festivali (Mardin Film Ofisi, SineMardin

           Sineması, 1.Cadde, Şar Mahallesi, Mardin) adresine gönderilmelidir.

           Başvuru için istenen materyaller:

 

           Yapıtla ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf (300 dpi),

           Yönetmenin fotoğrafı (300dpi),

           Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce ve en fazla 100 kelime)

           Filmin özeti (Türkçe ve İngilizce ve en fazla 100 kelime)

           Filmin İngilizce diyalog listesi

           SS

          SİNEMARDIN-ULUSLARARASI MARDİN FİLM FESTİVALİ

 

          E-Posta: bilgi@sinemardin.com.tr

          Web: http://www.sinemardin.com.tr

 

          facebook.com/sinemardin

BAŞVURU FORMU

BASIN

 

BASIN

HERE

DUYURULAR

DUYURULAR

10. SineMardin için film başvuruları sonlanmıştır. 100'e yakın başvurudan dolayı teşekkür ederiz.

SineMardin Ekibi

 

 

Film submissions for the 10th SineMardin are closed now. We have received around 100 submissions, thank you.

SineMardin Team

 

İLETİŞİM

İLETİşİM

 +90(0482) 212 2126

Şar Mahallesi, 1.Cadde, Cumhuriyet Meydanı (Halkbank Karşısı), 47100 Mardin

iletisim@sinemardin.com.tr

Envoi du formulaire...

Le serveur a rencontré une erreur.

Formulaire reçu.

(Copyright © 2015 ), Sinemardin