Slide Left Slide Right

Hakkımızda

"SineMardin, İnsan ve Sinemanın buluşma anıdır. Böyle bir ayrımın olması utanç kaynağı olurdu."
Sinemardin

Bazı kentler vardır ki, özünde içerdiği kültürel ve sosyal ritmiyle sanatın her disiplinine binlerce yıldır ev sahipliği yapmış, kuşaklar boyu taşınmış bir dünya mirasını günümüzün en kuvvetli iletişim aracı olan sinemanın yaratıcılığına bütün özgüveniyle sunabilmektedir. Ülkemizde sayıları giderek artan film festivalleri, gerek kentlerin marka değerine önemli katkıda bulunması gerekse sinema endüstrisinin ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtması açısından çok önemli bir yere sahiptir.
Mardin, eşsiz özelliklerinin yanında öyle bir ayrıcalığa sahiptir ki diğer kentlerden farklı olarak sinemayla olan ilişkisini sürekli kılabilmiştir. Sinema literatürüne “Mardin ışığı" olarak taşınmış bu özellik, Mardin’in bir plato olarak ülkemiz ve dünya sinemasının cazip mekanlarından biri olarak tanınmasını sağlayacaktır. SineMardin kurumsal kimliğiyle 2007 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan Uluslararası Mardin Film Festivali, sürdürülebilir bir deneyim kültürünün Mardin’in sinemayla alakalı altyapısıyla harmanlanarak tanıtılmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda, sadece Mardin’le sınırlı kalmayıp ülkemiz sinema toplumu için bir buluşma havalığı olarak sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
2019’da 13. SineMardin’de görüşmek dileğiyle..

Zihni Tümer

SineMardin Uluslararası Mardin Film Festivali Başkanı